Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, điều này sẽ gây bất lợi cho người cao niên có thu nhập thấp có tuổi thọ thấp hơn người cao niên giàu có hơn”

Để phản hồi: Chính phủ có nên tăng tuổi nghỉ hưu cho an sinh xã hội không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]