Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, có quá nhiều biến khác như giáo dục, kinh nghiệm và nhiệm kỳ xác định mức lương hợp lý”

Để phản hồi: Người sử dụng lao động có nên được yêu cầu trả lương cho nam và nữ cùng một mức lương cho cùng một công việc không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]