Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, kết thúc tất cả các khoản trợ cấp của chính phủ và để cho thị trường tự do chạy khóa học của mình”

Để phản hồi: Liệu chính phủ có nên trợ cấp cho nông dân?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]