Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Vâng, đường ống là cần thiết cho tương lai kinh tế của Canada”

Để phản hồi: Liệu chính phủ có cho phép TransCanada đưa tài sản tư nhân thích hợp để xây dựng đường ống dẫn Keystone?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]