Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, đừng xây dựng đường ống nhưng cho phép sản xuất dầu trong cát hắc ín”

Để phản hồi: Liệu chính phủ có cho phép TransCanada đưa tài sản tư nhân thích hợp để xây dựng đường ống dẫn Keystone?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]