Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Có, và chính phủ không bao giờ được phép thu giữ tài sản công cộng”

Để phản hồi: Liệu chính phủ có được phép chiếm đoạt tài sản tư nhân, với mức đền bù hợp lý, cho sử dụng công cộng hay dân sự?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]