Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, miễn là chủ đất được đền bù khá, chính quyền địa phương nên được phép chiếm đất cho các dự án có lợi cho cộng đồng”

Để phản hồi: Liệu chính phủ có được phép chiếm đoạt tài sản tư nhân, với mức đền bù hợp lý, cho sử dụng công cộng hay dân sự?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]